De Ondernemerstest van TeamVenture

Speciaal voor TeamVenture is een ondernemerstest ontwikkeld die objectief en op wetenschappelijk verantwoorde wijze jouw ondernemerseigenschappen inzichtelijk maakt. De uitkomsten gebruiken wij in de matchmaking om het best mogelijke ondernemersteam tot stand te brengen. 

Three Ways Of Knowing

De ondernemerstest van TeamVenture is gebaseerd op een wetenschappelijk model waarmee het carrièrepad van een ondernemer wordt onderzocht. In de wetenschap wordt naar het model verwezen als “the three ways of knowing”Dit model is ontwikkeld en gepubliceerd door de beroemde wetenschappers Arthur en DeFillipi in 1996. Het model beschouwt de carrière van de individu als een zeer belangrijk onderdeel van de identiteit van een persoon. Bepaalde persoonlijkheidskenmerken hebben immers veel invloed op het soort carrièrepad dat iemand bewandeld.

De drie belangrijkste peilers van het model meet drie kernvragen:  

  1. Wie ben jij, waarom doe jij het werk dat je doet? (Knowing Why) Denk hierbij aan persoonlijkheidskenmerken die specifiek bij jou passen, zoals je motivatie om ondernemer te worden, en je passie voor bepaalde aspecten van het ondernemerschap.
  2. Hoe werk jij? (Knowing How) De opleiding die je hebt gedaan en de banen die je in het verleden hebt gehad kunnen zeer bepalend zijn voor de volgende stap in je carrière. Heb je eerdere ervaring in marketing of in technologie dat je zult gaan gebruiken in je nieuwe onderneming? Of heb je een groot organisatietalent?
  3. Met wie werk jij? (Knowing Whom) Het netwerk dat je tot je beschikking hebt en de mensen die je makkelijk om advies kunt vragen zijn erg belangrijk voor (startende) ondernemers. Hoe meer divers het netwerk is waar jij toegang tot hebt, hoe makkelijker en goedkoper je informatie kunt verkrijgen om je (nieuwe) onderneming mee te versterken.

Aan de hand van deze drie hoofdvragen geeft onze ondernemerstest je een overzicht van jouw individuele ondernemerseigenschappen. Vervolgens zoeken wij naar zakenpartners die het beste bij jou passen.

Radar visualiseert de match

De scores op iedere ondernemerscompetentie wordt bij het voltooien van de test weergegeven in een radargrafiek. Als je vervolgens een profiel van een partnerkandidaat bekijkt die eveneens de test heeft ingevuld, zullen de radars van de twee ondernemers elkaar overlappen. Zo wordt in één oogopslag duidelijk op welke competentiegebieden en in welke mate de ondernemers elkaar complementeren. 

TV Matchradar

 

De breinen achter onze ondernemerstest

De ondernemerstest hebben we niet zelf bedacht na een middagje brainstormen. De breinen achter onze ondernemerstest zijn een groep wetenschappers van het Amsterdam Business Research Institute van de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Onder leiding van professor dr. Svetlana Khapova en Phd kandidaat Eva de Mol is een jaar lang onderzoek verricht naar de internationale succesfactoren voor ondernemers. Er is gebruik gemaakt van de beste onderzoeken op het gebied van ondernemerschap uit gerenommeerde wetenschappelijke journals. Ook is er eigen praktijkonderzoek verricht via case studies, interviews en experimenten.