Afspraken Maken over Besluitvorming en Beslissingsbevoegdheid

  • Teamsamenstelling

Besluitvorming is een belangrijk onderdeel in de samenwerking tussen zakenpartners. Wie beslist waarover en hoe ver reikt de beslissingsbevoegdheid? We benoemen enkele punten om mee te nemen in je overwegingen en keuzes.

Beslissingsboom met krijtpijlen

Snelle besluitvorming in dynamische markten

In snel veranderde markten kan het goed zijn om soms beter snel een foute beslissing te maken, dan er geen te maken. Als jullie bedrijf in een dynamische markt opereert, dan verdient snelle besluitvorming voorkeur. Je kunt dan afspreken dat iedere rol zo z’n eigen eindverantwoordelijkheden heeft en daar ook de benodigde besluitvorming bij past.

Ga jij over technologie of onderzoek, dan beslis jij over zaken die hiermee te maken hebben. Ga je over productie en logistiek, dan is jouw stem leidend in het maken van verwante besluiten.

CEO als eindbepaler

Het kan ook zijn dat de CEO altijd eindbepaler is. In een dergelijk hiërarchische aanpak schuilt wel het nadeel dat complexe zaken moeilijk door een persoon alleen gevat kunnen worden. Het is raadzaam om wel zo veel mogelijk de expertise en inzichten van collega zakenpartners te benutten om tot betere besluiten te komen. Bovendien kan deze werkwijze grote implicaties hebben. De CEO als eindbepaler is niet aan te bevelen in teams die elkaar nog niet goed kennen. Je zult elkaar eerst voldoende moeten vertrouwen. 

Unaniem bij aanvang van samenwerking

Nieuwe ondernemersteams kunnen er beter voor kiezen dat er (voorlopig) unaniem akkoord moet worden gegeven op belangrijke zaken. In een oneven teamaantal kun je er ook voor kiezen voor een meerderheidsbenadering; de meeste stemmen gelden. Beide vormen zijn een democratisch proces. Naast dat hiermee vertrouwen wordt opgebouwd, geven deze vormen ook een gevoel van gelijke behandeling en gelijkwaardigheid.

Nadelen van democratische besluitvorming

Democratische besluitvorming heeft wel als nadeel dat het meer tijd kost en tot energieslurpende discussies kan leiden. En als je taken hebt opgesplitst, maar besluitvorming samen moet maken, dan is de kans aanwezig dat onduidelijk wordt wie waarover gaat en wie (eind)verantwoordelijk is.

Maak daarom vooraf duidelijk waarover samen besluiten gemaakt moet worden en waar iedere partner individueel een besluit in kan nemen. Geef ook aan tot hoe ver de individuele beslisssingsbevoegheid gaat, bijvoorbeeld een bepaald bedrag.  

 

Aanverwante artikelen:

"Rollen tussen Zakenpartners Verdelen"

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen