De 5 C’s van een Succesvol Ondernemersteam

  • Teamsamenstelling

Hoe herken je een sterk en succesvol ondernemersteam? Kijk je naar de groeicijfers? De gezamenlijke hoeveelheid ervaring in de betreffende business? Het antwoord zit in de formule 5 x C. 

5Cs

Iedereen snapt dat een complementair ondernemersteam waardevol is. Maar met complementariteit alleen ben je er nog niet. Ook compleetheid, compatibliteit, commitment en mate van coöperativiteit zijn kritieke succesfactoren. Samen vormen deze elementen de 5 C's van een succesvol ondernemersteam.

1) Complementariteit

Een ondernemersteam dat bestaat uit mensen die elkaar aanvullen en versterken noemen we complementair. De meest voor de hand liggende aanvulling is op vakinhoudelijk gebied, maar zakenpartners kunnen elkaar ook versterken met aanvullende karakters. Als de ene ondernemer in grote lijnen denkt kan een ander complementair zijn door te letten op details.

De meerwaarde van een complementair team zit in een optimaal gebruik van de unieke talenten en eigenschappen van iedere zakenpartner. Om succesvolle ondernemersteams samen te stellen dien je elkaars volledige set van competenties te bekijken en zien hoe deze op elkaar aansluiten.

2) Compleetheid

Een complementair ondernemersteam is niet per definitie compleet. Een compleet ondernemersteam bestaat uit personen die tezamen de volledige set van competenties bezitten die minimaal nodig zijn om een specifiek bedrijf succesvol te laten groeien. Welke competenties je minimaal nodig verschilt per sector, type product/dienst en bedrijfsfase.

Twee personen kunnen al een compleet team vormen. Soms zijn er meer ondernemers nodig om een compleet team te vormen. Bekwaamheid is een belang onderdeel van een compleet team. Hebben de teamleden de juiste combinatie van aanleg, kennis en ervaring om te kunnen slagen? Voor startende ondernemers geldt ook de vraag of zij voldoende ondernemers DNA bezitten.

3) Commitment

Zijn alle leden evenredig gecommitteerd aan het bedrijf en elkaar? Effectieve teams hebben een sterke commitment op gedeelde doelen, werkwijzen en elkaar. Commitment betekent dat je elkaar niet afvalt of zelf opgeeft zodra er een conflict ontstaat of het bedrijf in moeilijk weer terecht komt. Het is de gezamenlijke wens om problemen en onenigheden op te lossen of zo mogelijk te helpen voorkomen.

In succesvolle teams is iedere ondernemer evenveel betrokken en vervult ieder zakenpartner een evenredig hoeveelheid werk. Op het moment dat de individuele bijdragen of zienswijze onvoldoende in balans zijn met elkaar kunnen er fricties in het ondernemersteam ontstaan. Onderlinge fricties maken een team ineffectief en inefficiënt en kunnen leiden tot verslechterende bedrijfsresultaten.

4) Compatibiliteit

Delen de teamleden dezelfde doelen, ambities, waarden en normen (ethos)? Deze elementen vormen de lijm die de zakenpartners met elkaar verbind. Het klinkt voor de hand liggend, maar in menig ondernemersteam wordt hier noch bij aanvang noch tijdens de duur van de samenwerking over gesproken.

Als je sterk verschillende gedachten hebt over bijvoorbeeld het nemen van risico’s, personeelsbeleid of winstuitkering (uitkeren versus herinvesteren) dan ben je als zakenpartners niet compatibel en is de kans groot dat op den duur een breuk in het ondernemersteam zal ontstaan.

5) Coöperatief

In een team staat samenwerking voorop. Dat vraagt dus om een coöperatieve houding. Elkaar vertrouwen en goed met elkaar communiceren zijn belangrijke aspecten voor een samenwerking. Ook zul je af en toe compromissen moeten sluiten. Soms zul je je eigen (geweldige) ideeën moeten laten varen en met evenveel enthousiasme aan de slag gaan met de ideeën en plannen van je zakenpartner(s).

Hoe hoger je als ondernemersteam scoort op de 5C's, hoe beter. Je zult dan ook merken dat je makkelijker en sneller samenwerkingspartners, financiers en klanten aantrekt. Jullie zijn immers een gouden ondernemersteam!

 

Aanverwante artikelen:

Je Ideale Compagnon Heeft Deze 5 Eigenschappen

Ondernemersteams door de ogen van investeerders

Wat is de Ideale Teamomvang voor Start-ups?

 

 

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen