De Grootste Fout van Team Start-ups: Gelijke Verdeling van Aandelen

  • Teamsamenstelling

Het is een van de grootste vraagstukken voor een start-up team, hoeveel aandelen krijgt iedere oprichter? Meestal wordt ervoor gekozen om de aandelen evenredig te verdelen. En dat blijkt nu net een van de eerste grote fouten die team start-ups maken, aldus twee onderzoekers van de Harvard Business School en Oxford. 

Verborgen tijdbom

Over het algemeen geldt het credo dat een ondernemersteam succesvol hun aandelen goed hebben verdeeld als alle oprichters tevreden zijn met de gesloten deal. Dat klopt in principe ook. Maar wat op het eerste gezicht een eerlijke verdeling van de aandelen lijkt, zoals fiftyfifty, blijkt op langere termijn vaak tot conflicten te leiden. 

Volgens de onderzoekers, Noam Wasserman en Thomas Hellmann, komt dat omdat individuele rollen en bijdragen veranderen naar mate een bedrijf groeit. Als de verhouding in aandelen niet meeverandert dan ligt vergaande onenigheid in het verschiet. In feite is de oorspronkelijke verdeling dan niet anders dan een verborgen tijdbom!

Het bekende voorbeeld is Facebook. Toen Facebook begon te groeien kon Mark Zuckerberg zich niet langer vinden in de verdeling van aandelen die hij eerder was overeengekomen met mede-oprichter Eduardo Saverin. Mark’s pogingen om Eduardo’s aandelen terug te krijgen leidde ertoe dat zij uiteindelijk samen voor de rechtbank stonden. En daarmee was het einde van het partnerschap een feit.

Onzekerheid aanleiding voor eerlijke verdeling van aandelen

Wanneer je als oprichters bij aanvang van een nieuwe bedrijf de aandelen verdeelt dan is er nog sprake van een zeer onzekere toekomst. Immers dienen het business model, de strategie, de individuele bijdragen en lange termijn commitment van de oprichters zich nog te bewijzen. De onzekerheden nemen verder toe als de oprichters niet eerder met elkaar hebben samengewerkt en/of geen ondernemerservaring hebben. Al deze onzekerheden maakt het extra lastig om bij aanvang anders dan gelijke opdeling te 'onderhandelen'.

Lastig of niet, het is wel belangrijk dat je niet de aandelen evenredig verdeelt over de oprichters om zo een moeilijk gesprek te vermijden. Je zult als oprichters immers wel vaker moeilijke situaties tegenkomen en je zult ook niet altijd met elkaar eens zijn. Als je daar nu al niet goed mee weet om te gaan, dan is de kans groot dat de samenwerking alsnog snel fout afloopt.

Typisch valkuil voor gevorderde IT start-ups 

Discussies over de verdeling van aandelen komen veel voor bij gevorderde IT start-ups. Hier kom je namelijk vaak constructies tegen waarbij de ene oprichter zich bezighoudt met de commerciële en organisatorische kant van het bedrijf en de andere met de technologische kant.

Zodra het bedrijf groeit, worden meestal na zo’n paar jaar extra developers aangenomen en/of komt de nadruk steeds meer op verkoop te liggen. De oprichter die zich bezighoudt met de technologische kant van het bedrijf krijgt het minder druk en de commerciële partner juist steeds drukker.

Op dat moment is een herverdeling van aandelen zeker aan de orde om de deal eerlijk te houden, maar dat gebeurt zelden. De ergernissen stapelen zich vervolgens op en dikwijls ontploft de tijdbom en is een beëindiging van de samenwerking vaak niet meer te stoppen. 

De oplossing: aandelen regelmatig herverdelen

Spreek vooraf af dat je regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, evalueert of jij en de andere oprichters nog steeds tevreden zijn over de verdeling van de aandelen. Je definieert vooraf heldere mijlpalen, zowel individuele mijlpalen als gezamenlijke mijlpalen (belangrijk voor teamspirit!), en blikt vooruit op de verwachte bijdragen en betrokkenheid van iedere oprichter in de nabije toekomst. Het is geen schande om te concluderen dat de bijdrage van een van de oprichters naar verloop van tijd minder wordt. Iedere bedrijfsfase vereist specifieke inzet en kwaliteiten. 

Het is overigens ook verstandig om bij aanvang van de samenwerking afspraken te maken over een geplande exit van een de oprichters, al dan niet met behoud van (een deel van de) aandelen. Een slim gepland terugtreden of strategische wissel van een zakenpartner kan alle betrokkenen veel opleveren wanneer dit het succes van het bedrijf, en daarmee de bedrijfsresultaten, ten goede komt.

Zie ook: "Richtlijnen voor verdelen van aandelen"

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen