Ondernemen: Solo of Samen?

  • Oriëntatie

Ga je alleen ondernemen of stel je een ondernemersteam samen? Het antwoord op deze vraag is zowel persoonlijk als situatie afhankelijk. Je keuze kan wel het verschil betekenen tussen plezier en succes of frustraties en falen. Het is dus goed om een weloverwogen besluit te maken. Wij onderscheiden twee benaderingen die je kunnen helpen in het maken van je keuze. Eén benadering kijkt naar je persoonlijke voorkeuren en psychologische behoeften, de andere heeft een meer kapitaal- en marktgedreven insteek.

Persoonlijke voorkeur

Je kunt als ondernemer een collaboratieve werkstijl hebben en het fijn vinden om samen te ondernemen. Vaak gaat deze stijl gepaard met de gedachten dat een partner een waardevolle sparringpartner zal zijn; een zakenpartner helpt je immers om te reflecteren op je eigen ideeën, versterkt deze en vult ze aan met zijn of haar eigen ideeën. Als zakenpartners versterk je elkaar ook doordat je zaken vaak uit een ander perspectief bekijkt. Dit is met name belangrijk bij het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie: deze discussie draagt bij aan je concurrerend vermogen.

Je kunt ook voorkeur hebben om niet alle maar ‘slechts’ bepaalde taken in het bedrijf uit te voeren en al je energie daarop te willen richten. Dan zoek je een zakenpartner erbij die de andere taken op zich neemt. Er zijn ook ondernemers die simpelweg behoefte hebben aan kameraadschap, de ondersteuning of validatie. Emotioneel en psychologische support kan een waardevol goed zijn, bijvoorbeeld tijdens moeilijke periodes van de onderneming. De voorkeur voor kameraadschap kan wel een valkuil vormen als een zakenpartner wordt betrokken die eigenlijk niet zo veel toegevoegde waarde inbrengt voor het bedrijf. Houd hier dus rekening mee.

Kapitaal- en marktgedreven argumenten

Naast samenwerking zit de kracht van een ondernemersteam in de opstelsom van het menselijk, sociaal en financieel kapitaal van de zakenpartners. Menselijk kapitaal is de voorraad van kennis, competenties, sociale en persoonlijke vaardigheden die je hebt opgebouwd via opleiding en werk- en levenservaring die economisch waardevol zijn. Sociaal kapitaal verwijst naar de sociale netwerken die je hebt opgebouwd en al de hulpbronnen die je via deze netwerken kunt mobiliseren. Hierbij gaat het dus niet zo zeer om wat je kent, maar wie je kent en hoe je via hen dingen kunt bereiken. Financieel kapitaal is het totaal aan goederen en financiële middelen die je kunt inbrengen. Bij deze kapitaal gedreven benadering kijk je eerst naar het totale kapitaal waarover je zelf beschikt. Vervolgens kijk je naar wat je (toekomstige) bedrijf nodig heeft om te kunnen excelleren. Als hier een leemte in zit, dan weet je dat je een aanvullende zakenpartner nodig hebt.

Er zijn ook marktgedreven argumenten te geven om wel of niet een ondernemersteam te vormen. Als de markt waarin het bedrijf opereert stabiel of klein is, kan het meer opleveren om solo te opereren. Bij een kleine markt zal het bedrijf hoogstwaarschijnlijk onvoldoende inkomsten genereren voor meerdere zakenpartners. Een stabiele markt kun je vaak zelf goed overzien en vraagt niet om veel bijsturing. In een industrie die continue onderhevig is aan verandering -zoals de ICT branche-, zal het essentieel zijn om met meerdere mensen samen te werken, omdat alertheid geboden is om mee te kunnen gaan met constante vernieuwing. Ook in markten waarbij ‘first mover’ voordelen of netwerk effecten een rol spelen hebben ondernemersteams de beste kansen.

Teamspeler zijn!

Welke argumenten voor jou ook leidend zijn om met een zakenpartner te ondernemen, bedenk dat je ten alle tijden een teamspeler moet zijn. Of een team succesvol zal zijn of niet, hangt in grote mate af van hoe de zakenpartners onderling kunnen samenwerken. Teams die met veel interpersoonlijke conflicten te maken hebben, zijn bewezen minder succesvol; de conflicten hebben een negatieve impact op de resultaten van het bedrijf.

Als je een rasechte solist bent, is het weinig zinvol om te partneren. Solisten kenmerken zich onder meer doordat zij volledige controle willen behouden en er moeite mee hebben om verantwoordelijkheid voor belangrijke taken te delen. Vaak zie je bij solisten ook dat ze negatief ingesteld zijn ten aanzien van de motieven van de zakenpartners. Ook personen met teveel zelfvertrouwen in hun eigen ondernemerscapaciteiten zorgen voor meer relatieconflicten en kunnen het ondernemersteam verlammen. Ben je op zoek naar een zakenpartner, wees dan alert wanneer je deze punten herkent in je (potentiële) zakenpartner.

CHECKVRAGEN

Kortweg, de vragen die je jezelf moet stellen bij het wel of niet vormen van een ondernemersteam:

  1. Werk je graag samen?
  2. Ben je bereid taken te verdelen en daarmee een deel van de controle over te dragen?
  3. Vind je het fijn veel support of bevestiging te ontvangen bij het maken van keuzes?
  4. Mis je belangrijke zaken op gebied van menselijk, sociaal en/of financieel kapitaal?
  5. Onderneem je in een industrie die continue onderhevig is aan verandering?
  6. Is je netwerk een bepalende factor voor je onderneming?

Antwoord je overwegend ‘ja’ op bovenstaande vragen, dan adviseren wij je voor ondernemen in een teamverband te kiezen.

 

Aanverwante artikelen

Overwegingen bij een Team Startup

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen