Rollen tussen Zakenpartners Verdelen

  • Teamsamenstelling

Een goede samenwerking tussen zakenpartners is gebaat bij een heldere verdeling van rollen en functies. Wie is verantwoordelijk voor welke taken? Wie bekleedt welke functie en welke titel krijgt iemand toegewezen? Waar moet je op letten?

Rolverdeling

Wie wordt algemeen directeur?

Degene met het idee of reeds bedrijfseigenaar is claimt en krijgt vaak de rol van algemeen directeur of CEO. Hij heeft immers het idee bedacht. Het kan een logische keuze zijn wanneer deze persoon het meest gedreven en gepassioneerd is en daarmee anderen weet te enthousiasmeren. Dit zijn belangrijke eigenschappen voor het gezicht van het bedrijf.

Het beste voor het bedrijf is dat iedere rol wordt toebedeeld aan de persoon die deze het beste kan uitvoeren. TomTom is hier een goed voorbeeld van. Dit bedrijf vond zijn oorsprong in 1991 toen voormalige studievrienden Peter-Frans Pauwels en Pieter Geelen het bedrijf Palmtop opstartten. In 2001 ging het bedrijf een nieuwe richting op, de naam werd gewijzigd naar TomTom en Harold Gijnen werd aangetrokken als nieuwe CEO. Hij werd gezien als de beste persoon voor deze functie.

Overlappende rollen functioneel in opstartfase

In de opstartfase van een samenwerking tussen nieuwe zakenpartners kan het voordelen opleveren om rollen niet te strikt te scheiden en te verdelen. Overlappende rollen hebben als voordeel dat iedere zakenpartner makkelijk voor een ander kan waarnemen; dit is vooral erg handig in dynamische tijden die een startup doorloopt. Na verloop van tijd ontdek je waar ieders krachten liggen en kun je alsnog overstappen naar een meer strikte rolverdeling. 

Rolverdeling hoeft overigens niet noodzakelijk te betekenen dat ook besluitvorming wordt opgesplitst. Je kunt dus prima starten met rolverdeling en daarna de besluitvorming bespreken.

Rolwisseling door bedrijfsgroei 

Wees er op bedacht dat het bedrijf zich zal evolueren. Na verloop van tijd zullen andere competenties nodig zijn om het bedrijf te leiden en richting te geven. Dat kan betekenen dat er een rolwisseling dient plaats te vinden, intern of door een nieuwe zakenpartner aan te trekken. Het kan zijn dat jouw competenties minder van belang worden. Voel jij me meer thuis in de opstartfase van een bedrijf dan kan dit hét moment zijn om op zoek te gaan naar een volgende uitdaging.De uitgangspositie dient altijd win-win te zijn. In welke mate je als mede-eigenaar c.q. aandeelhouder betrokken blijft, stem je uiteraard (bij voorbaat) af met je zakenpartner(s). 

Impact van gemaakte keuzes

De verkeerde persoon in de verkeerde functie kan ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf. Vaak blijkt het ook heel lastig om van posities te wisselen als het niet goed loopt. Mensen raken namelijk snel gehecht aan hun positie en titel. Als deze wordt afgenomen of als men het gevoel heeft dat een andere positie een ‘degradatie’ is, dan zal niet iedereen dat zonder slag of stoot accepteren.

Denk goed na wie welke taken op zich neemt en op basis van welke argumenten deze keuze wordt gemaakt. Als het een tijdelijke invulling van taken betreft, bijvoorbeeld totdat een persoon wordt gevonden die feitelijk meer geschikt is, wees daar dan ook helder in naar elkaar. Zo voorkom je misstanden later. 

 

Aanverwante artikelen:

"Afspraken Maken over Besluitvorming en Beslissingsbevoegdheid"

"Waarom een Handdruk Fataal kan zijn voor Je Samenwerking!"

 

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen