Wat Definieert een Ondernemersteam?

  • Feiten en cijfers

Een team is een groep van personen met een complete set van aanvullende vaardigheden die nodig zijn om een specifiek taak of project succesvol uit te voeren. Teamleden (1) opereren met een hoge mate van afhankelijkheid, (2) delen bevoegdheden en verantwoordelijkheid voor zelfmanagement, (3) zijn aansprakelijk voor de prestaties van het collectief, en (4) werken toe naar een gezamenlijk doel en gedeelde beloning(en). 

Een team wordt meer dan slechts een samenstelling van personen op het moment dat door een sterk gevoel van wederzijdse commitment synergie ontstaat en daardoor de prestaties groter wordt dat de som van de prestaties van de individuele teamleden.

Wanneer we de bovenstaande algemene omschrijving van een team vertalen naar een ondernemerssituatie dan komen wij uit op:

twee of meerdere zakenpartners met een complete set van competenties die in gezamenlijk eigendom een onderneming voeren, daarvoor voor onbepaalde duur participeren in de strategievorming en het dagelijkse management van de onderneming en in deze hoedanigheid een gezamenlijk doel nastreven.

Zakenpartners die vanaf de pre-start fase betrokken zijn bij de betreffende onderneming noemen we ook wel medeoprichters. Zakenpartners die na deze fase toetreden tot het bedrijf worden veelal partner genoemd. 

Verschil tussen investeerders en zakenpartners

Ondernemersteams onderscheiden zich dus duidelijk van managementteams, zelfsturende (project)teams en innovatieteams. Dit type teams komen vooral voor in de meer gevestigde, grotere ondernemingen. Zelden zijn deze teamleden als mede-eigenaar/aandeelhouder betrokken. Het delen van eigendom geeft een bijzondere dynamiek aan de samenwerking tussen de betrokken zakenpartners. Investeerders, zoals business angels en stille vennoten, hebben wél aandelen in het bedrijf maar participeren niet (altijd) actief in de strategie of het dagelijkse management van de onderneming. Daarnaast participeren investeerders in principe voor een bepaalde duur en is hun streven om zo snel mogelijk rendement behalen op hun investering. Het nastreven van een doel (missie) is een lange termijn commitment terwijl het aansturen op winst vaak een korte termijn streven is. Dit zijn belangrijke verschillen tussen investeerders en zakenpartners.

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen