Aanmelding voor beste ondernemersteam 2013 gestart

 • 30 oktober 2013
 • Competities

Door een goeie samenwerking tussen ondernemers kunnen er vaak sneller en beter bedrijfsresultaten geboekt worden. Om excellent teamondernemerschap te belonen en stimuleren heeft TeamVenture de Entrepreneur Team Award in de wereld gebracht. Teams kunnen zich nu aanmelden.

Samen sta je sterker

Ondernemen is veelal een avontuur waarvan je van te voren niet weet hoe het uit zal pakken. Sommige bedrijven groeien door tot mooie stabiele ondernemingen terwijl anderen stranden met opgeheven hoofd. Maar één ding is duidelijk, alle kennis en kunde is zelden vertegenwoordigd in één persoon. Daarom zie je vaak ondernemersteams die elkaar aanvullen in competenties, kennis en kunde.

De Entrepreneur Team Award wordt, dit jaar voor het eerst, uitgereikt aan het ondernemersteam dat dankzij de complementariteit van de partners en hun krachtige samenwerking bovengemiddelde prestaties boekt bij het realiseren en vermarkten van een innovatie. De award is een erkenning en demonstratie van de meerwaarde van een (multidisciplinair) ondernemersteam voor de realisatie van innovatie en de (snelle) groei van een innovatief bedrijf. De award bestaat uit een prachtige trofee die tijdens een uitreikingsceremonie wordt overhandigd, het eerste exemplaar van het handboek ‘Ondernemersteams’ van TeamVenture, toegang tot een topnetwerk en publiciteit.

Prijzenpakket

Het winnende ondernemersteam ontvangt:

 • publiciteit en (naams)bekendheid
 • prestige
 • toegang tot het topnetwerk van Economic Board Utrecht (EBU)* met een artikel in het Get Connected Magazine en een pitch tijdens een van de exclusieve Get Connected bijeenkomsten
 • het eerste exemplaar van het handboek ‘Ondernemersteams’ van TeamVenture
 • een prachtige award van beeldend kunstenaar Anders Wolhar

*EBU is het samenwerkingsverband van het Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Het strategische topnetwerk Get Connected bestaat uit een grote groep CEO´s, directeuren en bestuurders uit de hele regio Utrecht.

De award criteria

Het ondernemersteam

 • Het ondernemersteam voert een onderneming in gezamenlijk eigendom, waarin de partners voor een onbepaalde tijdsduur actief in de strategie of het management van de onderneming articiperen en gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen nastreven;
 • De betrokken zakenpartners werken maximaal 5 jaar samen als partners in het betreffende bedrijf. Te rekenen vanaf het moment dat zij zijn ingeschreven als partner in de onderneming bij de KvK. Er wordt gevraagd om een kopie van het handelsregister;
 • Het team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 zakenpartners;
 • Het ondernemersteam is multidisciplinair dan wel aantoonbaar complementair;
 • De prestaties van het team laat zien dat er sprake is van een innovatie dat tot succes gebracht kon of zal worden dankzij de complementariteit en goede samenwerking van het ondernemersteam.

De onderneming

 • De betreffende onderneming is gevestigd in Nederland en bevindt zich in een van de volgende sectoren: zakelijke dienstverlening, creatieve industrie, ICT of health & life sciences;
 • De onderneming heeft een duidelijk groeipatroon in financiële en/of personele zin;
 • De mate van reeds behaald commercieel succes en/of groeipotentieel zal tevens meegenomen worden in de beoordeling
 • Inschrijven

Procedure van inschrijving en selectie

Denk je als team te voldoen aan de criteria dan kan je het inschrijfformulier downloaden en het ingevulde formulier toesturen naar TeamVenture sturen. Dit alles is voldoende voor de inschrijving van de Entrepreneur Team Award.

 1. Download het inschrijfformulier.
 2. Stuur het ingevulde formulier met kopie uitrekstel handelsregister uiterlijk 28 januari 2014 naar: info@teamventure.nl

Na sluitingsdatum worden alle inzendingen beoordeeld door een onafhankelijk jury. De uiteindelijke bekendmaking vindt plaats tijdens het Samen Sterker Symposium op donderdag 6 februari 2014 in Utrecht. Alle deelnemers van de Entrepreneur Team Award worden hier voor uitgenodigd om bij aanwezig te zijn.

Geheimhouding

Iedereen die is betrokken bij de Entrepreneur Team Award heeft een Non Disclosure Agreement getekend. Dit betekent dat de organisatie jullie plannen en informatie niet mag uitbrengen. Concepten en businessplannen worden niet gepubliceerd in de media of op fora. Het is belangrijk om te weten dat jouw deelname wel publiek bekend gemaakt zal worden in de finale ronde. Zo zal er ook media aandacht zijn rondom de Entrepreneur Team Award. Over de procedure en de uitslag kan niet worden gediscussieerd.

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen

Afbeelding van de Entrepreneur Team Award van TeamVenture voor het beste ondernemersteam van Nederland in 2013