Begeleide ondernemer succesvoller

  • 12 oktober 2012
  • Bedrijfsondersteuning

Uit onderzoek van ITS, het onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit, blijkt dat ondernemers die begeleid worden door een coach in de opstartfase een grotere kans hebben om te overleven met hun bedrijf dan ondernemers die het op eigen kracht doen. De onderzoekers bekeken het effect van een traject waarbij starters in Gelderland naast een coach een budget kregen voor seminars en trainingen.

De startende ondernemers werden ook geholpen met het opbouwen van een netwerk en hadden toegang tot microkrediet. Normaal stopt bijna de helft van de nieuwe bedrijven in Gelderland na vijf jaar, maar met het project bestond 80% na die periode nog steeds.

Begeleiding van starters

Nederland kent diverse begeleidingstrajecten voor startende ondernemers. In Gelderland, Flevoland en Overijssel is er bijvoorbeeld IkStartSmart. Deelnemers krijgen een coach, budget voor seminars en trainingen, ze worden gefaciliteerd in het opbouwen van een netwerk en ze hebben toegang tot een microkrediet. 

De overlevingskans van bedrijven in Gelderland is na vijf jaar lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk 53%. Maar bij bedrijven die aan IkStartSmart hebben meegedaan, is de kans 80% dat ze na vijf jaar nog bestaan. IkStartSmart heeft inmiddels ruim 1600 ondernemers ondersteund bij het opstarten van een bedrijf. Ondernemers die maximaal vijf jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, mogen meedoen het aan het traject. 

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen

Coaching scrabble afbeelding