Ondernemersteams domineren FD Gazellen Awards 2015

  • 14 december 2015
  • Competities

Afgelopen donderdag reikte Het Financieele Dagblad de FD Gazellen Awards uit aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In totaal ontvingen 490 bedrijven een FD Gazelle voor hun groeiprestaties. Op de website van het FD staan de 100 snelste groeiers van Nederland. Hoe presteerden ondernemersteams zich ten opzichte van solo-ondernemers? TeamVenture zocht het uit.

Meer ondernemersteams dan solisten

Bij 56 van de 100 snelste groeiers zien we dat er sprake is van een ondernemersteam. In de top 10 zien we zelfs dat zeven ondernemersteams een positie innemen, waarvan nummer 1 en 2 ook allebei ondernemersteams zijn. Ondernemersteams zijn dus zeer goed vertegenwoordigd. Dit is extra opvallend als je er rekening mee houdt dat de meeste bedrijven nog altijd door solo-ondernemers worden opgezet en geleidt. De FD Gazellen Award lijkt hiermee (opnieuw) te bevestigen dat ondernemersteams gemiddeld vaker succesvoller zijn dan solo-ondernemers. 

Ondernemersteams zorgen voor de meeste groei

Als we de groei van alle teambedrijven in de top 100 bij elkaar optellen dan komen we op een gezamenlijke groei van 28.086% tegenover 18.789% groei door de solisten. Ander gezegd, 60% van de totale groei door de top 100 snelste groeiers komt voort uit bedrijven met een ondernemersteam. Bij de top 10 zijn de cijfers nog indrukwekkender. Daar zien we dat de ondernemersteams gezamenlijk 11.692% groeien. Dat is goed voor 78% van de totale groei van de top 10 snelste groeiers.

Vooral veel ondernemersduo’s

De meeste ondernemersteams bestaan uit twee personen (68%). Ook zitten er vrij veel teams tussen met drie personen (28%). Enkele ondernemersteams bestaan uit vier personen (4%), maar geen enkele met meer dan vier. Deze cijfers lijken aan te sluiten bij bevindingen van een Zwitsers onderzoek dat aantoont dat ondernemersteams van meer dan drie personen over het algemeen minder optimaal presteren. Voor elke zakenpartner die je toevoegt aan het team neemt de tijd, energie en kosten voor onderlinge afstemming en coördinatie aanzienlijk toe. Bovendien neemt ook de kans op ‘free riding’ toe. Een team van twee of drie personen is dus idealer.

Bekijk de lijst met 100 snelste groeiers van 2015.  

n.b. We hebben niet onderzocht of bij de 'solo-ondernemers' eerder wel sprake is geweest van een ondernemersteam.

 

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen

FD Gazellen Awards 2015