Onderzoeksgeld voor stimuleren intrapreneurship

  • 17 maart 2014
  • Ondernemerschap

Universiteit Utrecht ontvangt 1,25 miljoen euro om te onderzoeken hoe ondernemerschap van werknemers (intrapreneurs) gestimuleerd kan worden. Door het stimuleren van intrapreneurship kunnen talenten zich beter ontplooien, kunnen ondernemingen beter presteren, en kan het verdienvermogen van regio’s en landen worden vergroot. Bovendien is intrapreneurship vaak een opstap naar entrepreneurship.

Van intrapreneur naar entrepreneur

Ondernemende werknemers nemen initiatieven tot het opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten voor het bedrijf waar ze in loondienst werkzaam zijn. Zij dragen proactief bij aan de ontwikkeling en introductie van nieuwe producten en diensten of nemen het initiatief voor het verbeteren van productieprocessen en het bewerken van nieuwe markten. De meeste nieuwe bedrijven worden opgezet door ondernemers die daarvoor nog in loondienst werkten, zo bleek uit onderzoek door EIM. Het stimuleren van intrapreneurship is dus indirect het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. 

Excellent onderzoek

De subsidie is toegekend aan het onderzoeksproject ‘Intrapreneurship – Enabling Talent for Innovation’ en komt vanuit de Human Capital-subsidieronde van NWO. Het project wordt geleid door Hoogleraar Economie van Ondernemerschap en Innovatie en Academic Director bij UtrechtCE Erik Stam (Universiteit Utrecht). Het onderzoeksvoorstel van Erik Stam is door een internationale beoordelingscommissie geselecteerd vanwege onder andere de originaliteit, de heldere probleemstelling en de sterke reputatie van de aanvrager. Dat laatste kan TeamVenture bevestigen. Stam was tevens een van de onderzoekers die het rapport "de meerwaarde van een team startup" opstelde in 2002. Daarin werd onder meer gepleit voor het beter benutten van de groeipotentie en het hoge verkooppercentage van team start-ups.

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen

Foto van Erik Stam