Van studentenkamer tot big boys netwerk

  • 27 september 2012
  • Ondernemersteams

De broers Eric (28) en Paul Lammertsma (27) verdienden al in hun studententijd samen bij door websites te bouwen. En Paul was tijdens zijn studie informatica twee handen op één buik met Matthijs Lagerberg (26). Toen student biomedische wetenschappen Eric tijdens een stage een idee kreeg waarbij developers nodig waren, lag het voor de hand om Paul en Matthijs erbij te halen. Dit leidde tot Crimsonbase; een bedrijf dat software ontwikkelt voor genetisch onderzoek.

Veel te complex

Eric: “Ik deed een onderzoekstage bij Yale University en vond het onderzoekswerk fantastisch, maar ik ergerde me enorm aan de veel te complexe software waarmee ik moest werken. Langzaam groeide bij mij het idee om een beter programma te ontwikkelen. Ik besloot om na mijn terugkomst in Nederland een businesscourse te volgen en dan een bedrijf te starten. Ik heb al snel Paul gevraagd of hij met mij wilde samenwerken. Paul: “Er zou veel werk gaan zitten in de ontwikkeling van het programma. Om snellere stappen te kunnen maken heb ik voorgesteld om Matthijs erbij te vragen. Dat vond Eric ook een goed idee: zij kenden elkaar al via mij en konden het prima met elkaar vinden.”

Docent als begeleider

Matthijs reageerde ook direct enthousiast en de drie zakenpartners in spe staken de hoofden bij elkaar om te bespreken hoe ze een en ander gingen aanpakken. Eric: “We zijn al snel van start gegaan met het schrijven van een beta-versie voor het programma. Gewoon op onze studentenkamers. Terwijl we nog helemaal niets geregeld hadden. Gelukkig had ik een docent die ons wilde begeleiden bij het opzetten van het bedrijf. Hij liet ons nadenken over de taakverdeling en de zakelijke kant van het bedrijf. De juiste focus. Dat je ook naar buiten moet om aan je netwerk te bouwen. En hij bracht ons in contact met een vriend van hem die succesvol ondernemer was.”

Netwerkcontact wordt geldschieter

Dat bleek een gouden greep. Want deze ondernemer, Menno, had precies in huis wat de zakenpartners nog misten: verstand van ondernemen. Eric: “Hij gaf ons advies over hoe je aan geld voor investeringen komt en met hoeveel kapitaal je het beste begint. Hij raadde ons aan om een BV op te zetten, omdat dat de meest degelijke bedrijfsvorm is. Het schept vertrouwen en je bent bij een faillissement of wanprestatie niet als privépersoon aansprakelijk.. Aan het eind van ons gesprek zei hij dat hij graag wilde optreden als investeerder in ons bedrijf. Daarbij noemde hij ook meteen een bedrag.”

Aandeelhoudersovereenkomst

Eric, Paul en Matthijs waren overdonderd door dit ‘snelle succes’, maar wat hen echt voor Menno innam was het feit dat hij heel geïnteresseerd was, meedacht en veel vertrouwen leek te hebben in de expertise van de zakenpartners. Eric: “Op voorstel van Menno zijn we een aandeelhoudersovereenkomst met elkaar aangegaan. Daarin zijn ieders rechten geregeld en liggen de eigendomsverhoudingen vast. Ook hebben we erin vastgelegd hoe lang wij ons minimaal aan het bedrijf verbinden en hoe we uit elkaar gaan als dat aan de orde is. Omdat ik degene ben met het businessidee en de branchekennis heb ik het merendeel van de aandelen. Maar we hebben wel afgesproken dat grote beslissingen samen gemaakt worden.”

Natuurlijke taakverdeling

De taakverdeling tussen Eric, Paul en Matthijs kwam net als de beslissing tot samenwerking als vanzelf tot stand. Paul en Matthijs zijn de technische mannen, de softwareontwikkelaars. En Eric doet ‘de rest’: de financiën, marketing en sales, het netwerken. Eric: “Ik ben ondernemend en had altijd al graag de touwtjes in handen.”Paul: “Ik ben echt van het programmeerwerk, maar vind het ook leuk om medewerkers en stagiairs te begeleiden. Matthijs is de meest creatieve. Hij zorgt ervoor dat onze producten goed presenteren en is heel goed in het maken van de slag naar gebruiksgemak. “ Matthijs: “Paul is een betere organisator dan ik. Dat maakt hem een goede projectleider.”

Mediator

Elkaar goed kennen vinden de zakenpartners vooral een groot voordeel. Paul: “Je weet precies wat je aan elkaar hebt. Wat je sterke en zwakke punten zijn. Daardoor vind je elkaar gemakkelijk.” Matthijs: “Ik heb er geen last van dat Eric en Paul broers zijn. Voor mij voelt de samenwerking als één tussen drie vrienden.” Toch gaat het nemen van beslissingen niet altijd van een leien dakje. “Eén keer werden we het echt niet eens. Toen zijn we met Menno erbij uit eten gegaan. Hij is een hele goede mediator. Hij zorgt ervoor dat iedereen zich uitspreekt en dat we weer op één lijn komen”, vertelt Eric.

Grote stappen

Zaken doen in life science vergt een lange adem, volgens Eric. “Wetenschappers zijn heel kritisch. Het duurt een tijd voordat ze vertrouwen in je hebben. Tot voor kort waren onze afnemers vooral individuele onderzoekers bij Universitaire Laboratoriums. We verleggen nu onze focus naar grote industriële partijen, zoals pharmaceutische bedrijven. We zijn met een paar partijen in gesprek over de ontwikkeling van maatwerksoftware. Als dat lukt, dan kunnen we echt grote stappen gaan maken. Dan moeten we meteen mensen in dienst nemen.” Heeft Crimsonbase tenslotte nog een tip voor andere team startups? Eric: “Jawel. Ik denk dat het geheim van een goede samenwerking hem zit in het elkaar respecteren en vertrouwen hebben in elkaars expertise.”

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen

Afbeelding Ondernemersteam van CrimsonBase