€50 miljoen vroegefasefinanciering voor ambitieuze ondernemers

  • 08 juli 2014
  • Bedrijfsondersteuning

Het kabinet heeft €50 miljoen vrij gemaakt om ambitieuze ondernemers te helpen een innovatief product of idee succesvol in de markt te zetten. De regeling Vroegefasefinanciering (rentedragende leningen) moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken. De regeling is op 1 juli van start gegaan.

De vroege fase is de periode tussen de uitvinding van een product (of idee) en de productontwikkeling. Veel ideeën stranden in deze eerste fase van ontwikkeling door gebrek aan financiering. Zowel banken als investeerders vinden het dan vaak te risicovol om te investeren en stappen liever in als het product gereed is voor de markt. Hierdoor worden veel waardevolle kansen gemist. Vernieuwende producten en ideeën spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast leveren zij ook een bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid. De overheid wil ervoor zorgen dat meer uitvindingen een kans van slagen hebben.

"Vroegefasefinanciering overbrugt een financieringskloof", aldus minister Kamp. "Nederland heeft vernieuwende ondernemingen nodig zoals TomTom, WeTransfer en Booking.com om ook in de toekomst concurrerend te blijven. Met deze regeling helpen we kansrijke ideeën uit te groeien tot soortgelijke succesvolle Nederlandse ondernemingen. Zo dragen we bij aan economische groei en werkgelegenheid".

Voor startende ondernemers en academische starters

De regeling Vroegefasefinanciering helpt ambitieuze ondernemers de commerciële potentie van hun ideeën aan te tonen en de laatste stap te nemen voordat het product op de markt kan worden gebracht. Vroegefasefinanciering kan door startende ondernemers en innovatieve MKB'ers worden ingezet voor het ontwikkelen van een werkend prototype, het uitvoeren van marktonderzoek of het uitwerken van een businessplan. Ook academische starters, verbonden aan een universiteit of academisch ziekenhuis, kunnen gebruik maken van de regeling.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit voor MKB-ondernemers. Academische starters kunnen terecht bij Technologiestichting STW.

Onderdeel actieplan Ambitieus Ondernemerschap

De Regeling Vroegefasefinanciering is onderdeel van het actieplan Ambitieus Ondernemerschap waarmee het ministerie van Economische Zaken het startups en groeiende ondernemers makkelijker maakt om succesvol te ondernemen. Om het huidige beleid ter ondersteuning van de kredietverlening nog verder te versterken, komt het kabinet voor de zomer met een aanvullend actieplan MKB Financiering.

Meer informatie over de Regeling Vroegefasefinanciering tref je op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff  

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen

Foto van ontkiemend zaad tussen munten