Zoektocht naar beste ondernemersteam van 2014

 • 28 augustus 2014
 • Competities

Eind november reikt TeamVenture opnieuw de Entrepreneur Team Award uit aan het beste ondernemersteam van Nederland. Teams kunnen zichzelf aanmelden en voorgedragen worden.

De Entrepreneur Team Award is een demonstratie en erkenning van de meerwaarde van een ondernemersteam voor de realisatie van innovatie en de (snelle) groei van een bedrijf. De award geeft niet alleen aandacht aan ondernemen in teamverband, met hun specifieke succes- en faalfactoren, en de bijdrage van teamondernemers aan de Nederlandse economie, maar is tevens een bron van inspiratie en stimulans voor andere (aanstaande) ondernemersteams.

Wat valt er te winnen?

Uit alle aanmeldingen wordt een long-list van maximaal 10 ondernemersteams geselecteerd. De jury kies hieruit een top drie en uiteindelijk één landelijke winnaar. De uitreiking vindt plaats tijdens het jaarlijkse Samen Sterker Symposium van TeamVenture op 20 november in Utrecht.

De genomineerde teams profiteren van / ontvangen:

 • De eretitel “Top drie beste ondernemersteams van Nederland 2014”
 • Publiciteit
 • Deelname aan het VIP diner op de dag van uitreiking
 • Een exemplaar van het handboek "Ondernemersteams"
 • Een exemplaar van het handboek “Hoe vind ik een investeerder?”

De winnaars van de Entrepreneur Team Award 2014 mogen zich prijzen met:

 • De eretitel “Beste ondernemersteam van Nederland 2014”
 • Een unieke trofee van formaat
 • Een wervende film over jullie bedrijf en ondernemersteam
 • Van InvestorMatch:
 • De gelegenheid om te pitchen tijdens een (besloten) matchings-bijeenkomst met informal investors  
 • Een adviesgesprek van een uur met de matchmaker van InvestorMatch
 • Van Accenture:
 • Toegang tot het wereldwijde Accenture netwerk
 • Marktkennis van Accenture
 • Advies/coaching op gebied van management, technologie en outsouring door Accenture

Voorwaarden en criteria

Deelnemende ondernemersteams dienen aan te tonen dat er sprake is van een innovatief bedrijf dat het afgelopen jaar (van oktober 2013 t/m september 2014) excellente prestaties heeft weten te realiseren en dat dit resultaat (mede) te danken is aan de complementariteit van de zakenpartners en hun goede samenwerking.

De genomineerde ondernemersteams worden door een vakjury beoordeeld op een reeks van teamaspecten (compleetheid, compatibiliteit, complementariteit, commitment en samenwerking), gerealiseerde bedrijfsprestaties en groeipotentieel.

In aanmerking komen ondernemersteams waarvan:

De zakenpartners...

 • in gezamenlijk eigendom een onderneming voeren;
 • voor een onbepaalde tijdsduur actief in de strategie of het management van de onderneming participeren en gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen nastreven;
 • maximaal 5 jaar samenwerken als partners in het betreffende bedrijf, te rekenen vanaf het moment dat zij staan ingeschreven als partner in de onderneming bij de Kamer van Koophandel. (De juridische structuur van het partnerschap is niet van belang.)

en de onderneming...

 • is gevestigd in Nederland (met het hoofdkantoor);
 • reeds commercieel actief is;
 • een aantoonbaar groeipatroon heeft.

Aanmelden of voordragen

Ondernemersteams die menen te voldoen aan de criteria kunnen het inschrijfformulier downloaden en het ingevulde formulier toesturen. 

1. Download het inschrijfformulier.
2. Stuur het ingevulde formulier met benodigde bijlagen uiterlijk maandag 3 november 2014 naar info@teamventure.nl 

Je kunt ook een of meerdere ondernemersteams voordragen. Met je voordracht(en) maak je zelf kans op het boek "Scaling Up" van groeigoeroe Verne Harnish.

De genomineerden (top 3) worden voorafgaand geïnformeerd en bekend gemaakt. De drie genomineerde teams presenteren zich op 20 november in Utrecht tijdens het Samen Sterker Symposium van TeamVenture, waar vervolgens ook de winnaar bekend wordt gemaakt.

Initiatiefnemers en award partners

De Entrepreneur Team Award is een initiatief van TeamVenture en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij InvestorMatch, Accenture, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Utrecht en Economic Board Utrecht. 

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen

Afbeelding van Entrepreneur Team Award 2014 van TeamVenture